LỊCH SỬ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN TRƯỜNG MN HOA HỒNG
 

Trường Mầm non Hoa Hồng được thành lập từ tháng 8 năm 1994 với tên gọi là Trường Mầm non Kim Tân - Thị xã Lào Cai. Tháng 8/1996, trường được đổi tên thành Trường Mầm non Hoa Hồng - Thành phố Lào Cai. Trường được xây dựng trên địa bàn Phường Kim Tân với tổng diện tích là 2.535,6  m2. Ngày đầu tiên mới thành lập, trường có 5 nhóm, lớp học với 161 trẻ, 15 cán bộ giáo viên (CBGV). Từ năm học 2002 - 2003 trở lại đây nhà trường đã hoàn thiện đủ cơ cấu lớp học với tổng số từ 8 đến 10 lớp với số học sinh giao động từ 285 đến 355 trẻ, số trẻ tính đến tại thời điểm hiện tại năm học 2013-2014 là 289 trẻ/08 lớp)
 


 

Trong suốt những năm qua được sự quan tâm của các cấp uỷ, chính quyền địa phương, sự chỉ đạo sát sao của Sở Giaos dục Đào, Phòng Gíao dục Đào tạo Lào Cai, sự phối hợp, cộng đồng trách nhiệm của toàn xã hội, của cha mẹ trẻ, ngày 17/08/2002 nhà trường được Ủy ban nhân dân Tỉnh tặng Bằng khen đã có nhiều thành tích trong phong trào thi đua phát triển Gíao dục và Đào tạo; ngày 01 6/2006, trường được công nhận trường mầm non đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1; tháng 11/2011 trường được Ủy ban nhân dân tỉnh tặng danh hiệu tập thể lao động xuất sắc đã có thành tích trong phong trào thi đua phát triển sự nghiệp Giáo dục Đào tạo và xây dựng xã hội học tập trên địa bàn Tỉnh Lào Cai năm học 2010-2011. Nhà trường không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, tiếp tục xây dựng và duy trì trường đạt chuẩn Quốc gia và ngày càng khẳng định được chất lượng của đội ngũ cũng như chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ, tạo được niềm tin, uy tín trong nhân dân. Trong suốt những năm qua, với gần 30 cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường đã xây dựng được một tập thể đoàn kết, nhất trí, nhiều năm Công đoàn nhà trường đạt danh hiệu Công đoàn vững mạnh và vững mạnh xuất sắc, chi bộ trong sạch vững mạnh. Đội ngũ cán bộ, giáo viên nhà trường luôn đi đầu trong đổi mới hình thức tổ chức chăm sóc, giáo dục trẻ trong nhà trường có hiệu quả. Nhiều cán bộ, giáo viên được chọn là cốt cán chuyên môn của phòng, sở GD&ĐT. Hàng năm, giáo viên tham gia hội giảng và đạt giáo viên dạy giỏi cấp thành phố, cấp tỉnh luôn dẫn đầu về số lượng cũng như chất lượng, có nhiều giáo viên đã đạt danh hiệu CSTĐ cấp cơ sở và được Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh, thành phố tặng Bằng khen, Giấy khen. Với sự cố gắng, nỗ lực của tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên trong toàn trường, uy tín của nhà trường được nhân dân ghi nhận.