THÀNH TỰU NỔI BẬT CỦA TRƯỜNG MẦM NON HOA HỒNG - TP LAO CAI
 

1. Thành tích nổi bật nhà trường
           - Uỷ ban nhân dân tỉnh Lào Cai tặng cờ thi đua: Đơn vị thi đua xuất sắc 10 năm đổi mới sự nghiệp phát triển Giáo dục và đào tạo 1991 - 2000.
          - Quyết định số 653/QĐ-KT ngày 18 tháng 12 năm 2001 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh công nhận: Bằng công nhận Trường Mầm non Hoa Hồng đạt danh hiệu “Trường học văn hoá” năm 2001.
          - Ngày 4 tháng 2 năm 2005 Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Lào Cai công nhận: Trường Mầm non Hoa Hồng Đạt danh hiệu: Cơ quan, Đơn vị trường học văn hoá 3 năm 2002 - 2004.
          - Quyết định số 2080/QĐ-KT ngày 18 tháng 8 năm 2004 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh tặng bằng khen: Trường Mầm non Hoa Hồng đã có nhiều thành tích trong phong trào thi đua phát triển Giáo dục và Đào tạo phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi và trung học cơ sở năm học 2003-2004 trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
          - Quyết định số 1851/QĐ-KT ngày 31 tháng 7 năm 2003 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh tặng bằng khen: Trường Mầm non Hoa Hồng đã có nhiều thành tích xuất sắc trong việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2002-2003.
          - Quyết định số 1391/QĐ-UBND ngày 01 tháng 6 năm 2006 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh công nhận: Bằng công nhận Trường Mầm non Hoa Hồng đạt chuẩn Quốc gia giai đoạn 2002 - 2005.
          - Duy trì trường MN đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1 Quyết định Số: 1274 /QĐ-UB ngày 1/6/2012.
          - Quyết định 4175/QQĐ-CT.UBND ngày 14 tháng 11 năm 2005 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Lào Cai chứng nhận: Trường Mầm non Hoa Hồng Đạt danh hiệu trường tiên tiến xuất sắc năm học 2004 - 2005.
          - Quyết định số 3247/QĐ-UBND ngày 16 tháng 4 năm 2010 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh tặng danh hiệu: Trường Mầm non Hoa Hồng đạt Tập thể lao động xuất sắc đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua phát triển sự nghiệp Giáo dục - Đào tạo và xây dựng xã hội học tập trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm học 2009 - 2010.
          - Quyết định số 3128/QĐ-UBND ngày 16 tháng 11 năm 2011 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh tặng danh hiệu: Trường Mầm non Hoa Hồng đạt Tập thể lao động  xuất sắc đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua phát triển sự nghiệp Giáo dục - Đào tạo và xây dựng xã hội học tập trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm học 2010 - 2011.
          - Quyết định 1837/QĐ-UBND ngày 13 tháng 11 năm 2006 của Chú tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Lào cai chứng nhận: Trường Mầm non Hoa Hồng Đạt Tập thể lao động tiên tiến năm học 2005 - 2006.
          - Quyết định số 1128/QĐ-UBND ngày 8 tháng 8 năm 2008 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Thành phố tặng danh hiệu: Trường Mầm non Hoa Hồng đạt Tập thể Lao động tiên tiến đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm học 2007 - 2008.
          - Quyết định số 1440/QĐ-UBND ngày 18 tháng 8 năm 2009 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Thành phố tặng danh hiệu: Trường Mầm non Hoa Hồng đạt Tập thể Lao động tiên tiến đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm học 2008 - 2009.
          - Quyết định số 1434/QĐ-UBND ngày 11 tháng 9 năm 2010 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Thành phố tặng danh hiệu: Trường Mầm non Hoa Hồng đạt Tập thể Lao động tiên tiến đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm học 2009 - 2010.
2. Thành tích của các đoàn thể trong nhà trường
          2.1. Công đoàn
          - Quyết định số 450/QĐ-LĐLĐ ngày 10 tháng 8 năm 2005 của Ban chấp hành Công đoàn tỉnh Lào Cai công nhận: Công đoàn cơ sở Trường Mầm non Hoa Hồng đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh năm học 2004 - 2005.
          - Quyết định số 470/QĐ-LĐLĐ ngày 4 tháng 8 năm 2010 của Ban chấp hành Công đoàn tỉnh Lào Cai công nhận: Bằng công nhận Công đoàn Trường Mầm non Hoa Hồng đã có thành tích xuất sắc trong phong trào công nhân viên chức và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh năm học 2009 - 2010.
          - Quyết định số 557/QĐ-LĐLĐ ngày 12 tháng 8 năm 2011 của Ban chấp hành Công đoàn tỉnh Lào Cai công nhận: Công đoàn Trường Mầm non Hoa Hồng đã có thành tích xuất sắc trong phong trào công nhân viên chức và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh năm học 2010 - 2011.
          2.2. Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh
          Quyết định số 581/QĐ-TƯĐTN Ngày....của Ban chấp hành Trung ương Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh công nhận: Trường Mầm non Hoa Hồng đã có thành tích xuất sắc trong phong trào tuyên truyền, vận động phát hành Báo nhi đồng và Hoạ mi năm học 2004 - 2005.
          2.3. Hội chữ thập đỏ
          Quyết định số 04/QĐ.KT-CTĐ ngày 02 tháng 6 năm 2011 của Hội chữ thập đỏ thành phố Lào Cai tặng giấy khen: Chi hội chữ thập đỏ Trường Mầm non Hoa Hồng đã có thành tích xuất sắc trong công tác hội  và phong trào chữ thập đỏ 5 năm 2006 - 2011.
3. Thành tích nổi bật của giáo viên
          - Nguyễn Thị Vân Khánh
          + Quyết định số 3039/QĐ/BGD&ĐT ngày 05 tháng 8 năm 2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng bằng khen: Giáo viên Nguyễn Thị Vân Khánh đã có thành tích xuất xắc thực hiện công tác Giáo dục an toàn giao thông trong giáo dục Mầm non 5 năm 2003 - 2008.
          + Quyết định số 3275/UBND ngày 05 tháng 11 năm 2008 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Lào Cai tặng bằng khen: Giáo viên Nguyễn Thị Vân Khánh đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua phát triển sự nghiệp giáo dục đào tạo và xây dựng xã hội học tập tỉnh Lào Cai năm hoc 2007 - 2008.
          + Quyết định số 2987/QĐ.UBND ngày 31 tháng 10 năm 2013 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Lào Cai tặng bằng khen: Giáo viên Nguyễn Thị Vân Khánh đã có nhiều thành tích trong phong trào thi đua “Nâng cao chất lượng Giáo dục và Đào tạo nguồn nhân lực” trên địa bàn tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2011 - 2013.
4. Thành tích nổi bật của học sinh
          - Đạt giải Ba: Hội thi Bé thông minh nhanh trí cấp thị xã năm 2003
          - Đạt giải Nhất: Hội thi “Gia đình và sức khoẻ trẻ thư” Thành phố Lào Cai năm 2008.
          - Đạt giải Ba: Hội thi “Những ngôi nhà trẻ thơ” Thành phố Lào Cai năm 2008.
          - Đạt giải Ba: Hội thi “Bé thông minh nhanh trí” cấp thành phố năm 2010.
          - Đạt giải Nhì: Hội thi “Bé kể chuyện sáng tạo” cấp thành phố năm học 2010 - 2011.