Mỗi khi nghe câu hát “ Tiếng trống trường rộn rã làm tan cái nắng hè dịu đi những tiếng ve còn vương trên vòm cây xanh lá”, trong chúng ta ai cũng bồi hồi xúc động chờ đón một năm học mới với bao thành tích của cô và trò. Để có một năm học thành công tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên chúng tôi ...