Thống kê
Hôm nay : 17
Tháng 08 : 55
Năm 2022 : 2.163
Trường MN Hoa Hồng tập huấn công tác kiểm định chất lượng giáo dục và  trường chuẩn quốc gia; Chuẩn Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng, Chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non cho CB,GV

Trường MN Hoa Hồng tập huấn công tác kiểm định chất lượng giáo dục và trường chuẩn quốc gia; Chuẩn Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng, Chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non cho CB,GV

Thực hiện nhiệm vụ năm học 2018-2019, nhằm nâng cao chất lượng công tác Kiểm định chất lượng - Trường chuẩn quốc gia trong trường mầm non và tự đánh giá Chuẩn hiệu trưởng, phó hiệu trưởng và Chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non theo hướng dẫn mới, ngày 13/4/2019 Trường mầm non Hoa Hồng tổ chức lớp ...
HỘI THI BÉ TÔ VIẾT CHỮ ĐẸP CỦA LỚP MẪU GIÁO 5 TUỔI A2 TRƯỜNG MẦM NON HOA HỒNG – THÀNH PHỐ LÀO CAI

HỘI THI BÉ TÔ VIẾT CHỮ ĐẸP CỦA LỚP MẪU GIÁO 5 TUỔI A2 TRƯỜNG MẦM NON HOA HỒNG – THÀNH PHỐ LÀO CAI

Thực hiện Kế hoạch nhiệm vụ năm học 2018 – 2019 của Trường Mầm non Hoa Hồng – Thành phố Lào Cai, căn cứ vào tình hình thực tế của lớp mẫu giáo 5 tuổi A2, ngày 06/11/2018 lớp mẫu giáo 5 tuổi A2, tổ chức hội thi “ Bé tô viết chữ đẹp” tạo sân chơi cho trẻ tại lớp.
PHÒNG GD&ĐT THÀNH PHỐ LÀO CAI TỔ CHỨC SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ CẤP THÀNH PHỐ NĂM HỌC 2018-2019

PHÒNG GD&ĐT THÀNH PHỐ LÀO CAI TỔ CHỨC SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ CẤP THÀNH PHỐ NĂM HỌC 2018-2019

Thực hiện Kế hoạch số 31/KH-PGD&ĐT, ngày10/9/2018 của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Lào Cai về kế hoạch chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ năm học 2018-2019, cấp học Mầm non. Từ ngày 04/10 đến ngày 11/10/2018, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Lào Cai đã chỉ đạo tổ chức 04 chuyên đề: Chuyên đề ...
Lịch sự kiện
Fanpage Facebook